พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมกับ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เปิดแคมเปญ รณรงค์การใช้น้ำ รับมือ เอลนีโญ

18 Jul 2023

จาก การประกาศเตือนขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เกี่ยวกับแนวโน้มปรากฎการณ์ เอลนีโญ ที่จะส่งผลให้เกิดภัยแล้งหนักโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึง โดยจะส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะน้ำขาดแคลน ในไตรมาสที่ 3 นี้ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด โดยคุณธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล ได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และเห็นว่าการรับมือกับภาวะภัยแล้งดังกล่าวที่สามารถทำได้ทันที คือการรณรงค์ให้ประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการใช้น้ำ จึงได้จัดแคมเปญ รณรงค์การใช้น้ำ ร่วมกับ แฟรนไชส์ สถานีบริการ PTT STATION กลุ่มสมาคมสถานีบริการน้ำมันพลังไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าใช้บริการห้องสุขาในสถานีบริการน้ำมัน เกิดการตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างพอดี และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องมาจากห้องสุขาในสถานีบริการน้ำมัน นับได้ว่าเป็นสถานที่ ที่มีผู้เข้าใช้บริการต่อวันเป็นจำนวนมาก และมีอัตราการใช้น้ำที่ค่อนข้างสูง

พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมกับ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เปิดแคมเปญ รณรงค์การใช้น้ำ รับมือ เอลนีโญ

พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมกับ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เปิดแคมเปญ รณรงค์การใช้น้ำ รับมือ เอลนีโญ