บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้า 2 รางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนตราสารทุนจากเวที Money & Banking Awards 2023

17 Jul 2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) สร้างผลงานการบริหารกองทุนตราสารทุนโดดเด่น คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จากงาน Money & Banking Awards 2023 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่

บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้า 2 รางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนตราสารทุนจากเวที Money & Banking Awards 2023

1) รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม กลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity Fund) โดย กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KKP EQRMF)
2) รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม กลุ่มกองทุนยั่งยืน (ESG Fund) โดย กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF)

ในการนี้ นายสุราช เซที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมการลงทุนหุ้น (ขวา) และ นายอธิชัย เจษฎาถาวรวงษ์ ผู้จัดการกองทุน ทีมการลงทุนเชิงปริมาณ บลจ.เกียรตินาคินภัทร (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายสุราช เซที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมการลงทุนหุ้น กล่าวว่า "รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จาก Money & Banking Awards 2023 เป็นความภาคภูมิใจและกำลังใจให้กับทีมงานที่จะมุ่งมั่นพัฒนา ความรู้ ความสามารถเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการนำเสนอการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตในระยะยาวควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและความผันผวนในระยะสั้น เพื่อให้สมกับที่นักลงทุนให้ความไว้วางใจบลจ.เกียรตินาคินภัทรมาอย่างต่อเนื่อง"

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน https://am.kkpfg.com