บ.ย่อย PCC คว้ารางวัล ระดับ "แพลทินัม" ในงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 35

20 Jul 2023

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง (ขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน มอบโล่ห์รางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับ "แพลทินัม" ในโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 หรืองานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (THAILAND SAFE @ WORK #35) ให้กับบริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในสายธุรกิจ Renewable Energy ของบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) โดยมีนายณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด เป็นตัวแทนรับ

บ.ย่อย PCC คว้ารางวัล ระดับ "แพลทินัม" ในงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 35

งานดังกล่าวจัดโดย กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand) จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆนี้