ตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมชิงชัยเวทีการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค

20 Jul 2023

โครงการเฟดเอ็กซ์ /จูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชันแนล เทรด ชาเล้นจ์

ตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมชิงชัยเวทีการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค

"เฟดเอ็กซ์/จูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์" (FedEx/Junior Achievement International Trade Challenge: JA ITC) ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ทางธุรกิจผ่านการทำงานเป็นทีมและมีการจัดอบรมให้ความรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ชนะการประกวด FedEx/JA ITC ของประเทศไทยจะมีโอกาสได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปและประกวดแข่งขันกับนักเรียนอีก 7 ทีมจากหลากหลายประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

ตัวแทนเยาวชนทั้ง 6 คน ที่จะได้ร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้แก่

 1. ชื่อทีม : Suikerware
  รายชื่อนักเรียน : ชยณัฐ ตันจริยภรณ์ และ ณัฐชยา จันทรมณี
  โรงเรียน : โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ : หลอดแบบพกพาทำจากพลาสติกชีวภาพแบบยั่งยืน (พอลิไฮดรอก
  ซีอัลคาโนเอต - PHA) ซึ่งได้มาจากวัสดุธรรมชาติ อย่างอ้อยและน้ำมันพืช
  ชื่อแบรนด์ : Suikerstraw
 2. ชื่อทีม : SnugMug
  รายชื่อนักเรียน : ภาม จิตรกร และ ณัฐวัตร คชรักษ์
  โรงเรียน : โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ : แก้วเก็บความร้อนแบบพับได้ที่มีเทคโนโลยีรักษาพลังงานในตัว
  ชื่อแบรนด์ : SnugMug
 3. ชื่อทีม : Aroma Mix
  รายชื่อนักเรียน : ณภัทร วรสง่าศิลป์ และ กัณต์กนิษฐ อารีจิตเสถียร
  โรงเรียน : โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ : ไม้เสียบอาหารทำจากวัสดุพืชที่ย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ เป็น
  ส่วนผสมของข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าว ข้าวโพด และน้ำ
  ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อยและกลิ่นหอมน่ากิน
  ชื่อแบรนด์ : Aroma Mix

เพื่อส่งเสริมการระดมความคิดและความสามารถในการรังสรรค์ไอเดียที่หลากหลายจากผู้คน ต่างประสบการณ์และวัฒนธรรม ผู้ชนะรางวัลทั้งหกคนจากประเทศไทยจะได้แข่งขันและทำงานร่วมกับนักเรียนจากนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA) ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ "เฟดเอ็กซ์/จูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชันแนล เทรด ชาเล้นจ์ ประจำปี พ.ศ. 2566" ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ การจัดทีมเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะมีการคละสมาชิกที่มาจากหลากประเทศเข้าด้วยกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนนานาชาติจากฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อเปิดมุมมองของเยาวชนให้กว้างไกลในระดับสากลโลก และให้พวกเขาได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

หลังจากที่ผ่านช่วงวิกฤตโรคระบาดมาเป็นเวลาสามปี นี่เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันในระดับภูมิภาคจะกลับมาจัดแบบเจอหน้ากันจริง โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการจัดงานเวิร์คช็อปแบบเสมือนจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการค้าในระดับโลกและฝึกทักษะในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่นักเรียนจำนวน 167 คน นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันยังได้รับโจทย์เพื่อพัฒนาและคิดค้นโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งในตลาดแอฟริกาใต้ โดยสอดคล้องกับปณิธานของเฟดเอ็กซ์คือ การลด แทนที่ และปฏิวัติ ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าให้มากขึ้น

"เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและเอื้อให้พวกเขาสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาในสังคมที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สิ่งที่เราช่วยสนับสนุนได้คือการมอบความรู้และเครื่องมือที่เหมาะสมให้แก่พวกเขาผู้เป็นอนาคตผู้นำทางธุรกิจของประเทศไทย" นายเทียน หลง วูน, กรรมการผู้จัดการ, เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าว "การแข่งขัน FedEx/JA ITC ในปีนี้ มีการกำหนดธีมสำหรับการออกแบบแผนธุรกิจโดยให้เกี่ยวข้องกับเรื่อง 'ความยั่งยืน' ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และผู้ประกอบการควรนึงถึงเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้คนรุ่นใหม่เปิดรับทัศนที่เป็นสากลและเข้าใจวิธีการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าเข้ากับไอเดียใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน อันนำไปสู่โลกและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน"

ตั้งแต่เริ่มโครงการ FedEx/JA ITC ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ทั้ง เฟดเอ็กซ์ และ จูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์ มุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้ง โครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนมากกว่า 2,249 คน และมีนักเรียน 60 คนจากประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมการประกวดในระดับภูมิภาค

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดแผนธุรกิจ"เฟดเอ็กซ/จูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์" (FedEx/Junior Achievement International Trade Challenge: JA ITC) ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

ตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมชิงชัยเวทีการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค