รพ.เอกชล 2 จัดกิจกรรม Aikchol 2 Insurance Meeting ร่วมกับ เมืองไทย ประกันชีวิต

21 Jul 2023

ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 ร่วมกับ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Aikchol 2 Insurance Meeting นำโดย ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกชล และนายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทน บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รพ.เอกชล 2 จัดกิจกรรม Aikchol 2 Insurance Meeting ร่วมกับ เมืองไทย ประกันชีวิต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.พรชัย หลายวัฒนไพศาล แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ บรรยายเรื่อง "นวัตกรรมการรักษาปัญหากระดูกและข้อแบบองค์รวม" พร้อมด้วย ก.ภ.กัญญารัตน์ คำมาก หัวหน้าแผนกกายภาพ บรรยายเรื่อง "ทำไม? ต้องกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด" พร้อมสาธิตการกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด เพื่อเป็นการมอบองค์ความรู้ให้กับตัวแทนเพื่อสามารถสื่อสารกับทางลูกค้า และผู้เข้ารับบริการได้อย่างชัดเจน

ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น จากทีมงานตัวแทนประกันชีวิตทุกๆท่าน ในการร่วมกันดูแลลูกค้าของเราทุกคนตลอดไป

รพ.เอกชล 2 จัดกิจกรรม Aikchol 2 Insurance Meeting ร่วมกับ เมืองไทย ประกันชีวิต