ประกันสังคมจัดสัมมนาผู้บริหาร

25 Jul 2023

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม รุ่นที่ 2/2566" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในงานด้านต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมี นันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ปกส.) ณัฐชนน วัฒนญาณนนท์  อุสนีย์ ศิลปศร พรรณิกา เหลืองสุรีย์  จีระภา บุญรัตน์ และ นันทินี ทรัพย์ศิริ มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน 

ประกันสังคมจัดสัมมนาผู้บริหาร