กลุ่ม ปตท. ยกทัพโชว์ศักยภาพธุรกิจพลังงานสะอาด ในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023 ปักธงมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

07 Jul 2023

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ผู้แทนกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีเปิดในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023 จัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โชว์ศักยภาพธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งอนาคต ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด จัดแสดงระบบกักเก็บพลังงาน มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้ EV Value Chain ผ่านการเป็น Battery Solution Provider แพลตฟอร์มบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึง EV Station PluZ สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านจากยุครถยนต์น้ำมัน ไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเชิญชวนทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้าบนสนาม Test Drive ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มจากร้านคาเฟ่อเมซอนฟรี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กลุ่ม ปตท. ยกทัพโชว์ศักยภาพธุรกิจพลังงานสะอาด ในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023 ปักธงมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ