EXIM BANK พบปะหารือผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การรีไซเคิลซากรถยนต์สู่การพัฒนายั่งยืน

07 Jul 2023

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกรรมการบริหาร EXIM BANK ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นายจักร บุญ-หลง ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ก่อตั้ง บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILLCON) และนายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ในกลุ่มบริษัท MILLCON เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการในกลุ่มธุรกิจเหล็ก พลังงานทดแทน และยานยนต์ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหารือแนวทางต่อยอดการพัฒนาธุรกิจเหล็ก พลังงานทดแทน และการรีไซเคิลซากรถยนต์ โดยศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาของญี่ปุ่น มาปรับใช้ในการสนับสนุนให้ธุรกิจไทยเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน พัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

EXIM BANK พบปะหารือผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การรีไซเคิลซากรถยนต์สู่การพัฒนายั่งยืน

ในโอกาสนี้ คณะได้เดินทางไปพบปะหารือเยี่ยมชมกิจการประกอบด้วย 1. บริษัท โกเบ สตีล จำกัด ผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีนายคิโมโตะ คาซูฮิโกะ เจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ 2. โรงงานคานาซาวาของบริษัท เคอิไอชา จำกัด มีนายนะโอโตะ โยชิโอกะ รองประธาน นำชมโรงงานรีไซเคิลซากรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานที่มีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร และ 3. บริษัท เจเอฟอี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าโยโกฮามา อีโค คลีน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท เจเอฟอี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น โดยมีนายทาคาโนบุ โอฮาระ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เจเอฟอี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำชมธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

EXIM BANK พบปะหารือผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การรีไซเคิลซากรถยนต์สู่การพัฒนายั่งยืน