สจล.จัดงาน KMITL Future Innovator ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศครั้งที่ 11 และประกวดไอเดียนวัตกรรม Pitching สมัครวันนี้ - 25 ก.ค.66

07 Jul 2023

ก้าวสู่ปีที่ 64 การก่อตั้ง...มุ่งสร้างเสริมทัพ 'นวัตกรคนรุ่นใหม่' สำหรับประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล. เชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เปิด 2 เวทีประกวด คือ งานประกวดผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลยิ่งใหญ่ และงานประกวดไอเดียแนวคิดนวัตกรรม (Pitching) รางวัลมูลค่ารวมกว่า 185,000 บาท ในงาน "KMITL Future Innovator 2023" ภายใต้ธีมการแข่งขัน Smart Cities, Digital & AI ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โซน A (ติดหอประชุมใหญ่) ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง

สจล.จัดงาน KMITL Future Innovator ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศครั้งที่ 11 และประกวดไอเดียนวัตกรรม Pitching สมัครวันนี้ - 25 ก.ค.66

รายละเอียดงานประกวด

  1. การประกวดผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 11 จัดในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 **เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2566 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นวัตกรรมนาโนความคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรมนาโนเชิงพาณิชย์, นวัตกรรมนาโนเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นวัตกรรมนาโนส่งเสริมด้านเกษตรกรรม, นวัตกรรมนาโนเชิงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้แก่ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
  1. การประกวดแนวคิดนวัตกรรม (Pitching) จัดในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 **เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2566 สมัครเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 4 คน เกณฑ์การตัดสินจากความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศักยภาพด้านการตลาด กลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจนวัตกรรม และการนำเสนอ แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับนักเรียน และนักศึกษา
  • ระดับบุคคลทั่วไป

ผู้สนใจ สมัครประกวดได้มากกว่า 1 กิจกรรม โดยคลิกลิงค์ t.ly/C5yn ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ innovator.kllc.kmitl.ac.th หรือสอบถามคุณแอนนา โทร. 02-329-8000 ต่อ 3034