คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

11 Jul 2023

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้แก่ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว นำโดย นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการ และโรงพยาบาลหัวเฉียว นำโดย นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานในด้านงานบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับแพทย์แผนปัจจุบัน ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี รศ. นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคณะให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและให้เกียรติเป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล