Mother Supermarket ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย จัดงาน "Taste Of Malaysia 2023"

11 Jul 2023

นายดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล (H.E. Dato' Jojie Samuel) (คนที่ 6 จากขวา) เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน "Taste Of Malaysia 2023" เทศกาลสินค้าจากประเทศมาเลเซีย และเปิดบูทสินค้าฮาลาล ณ มาเธอร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายเอกพงศ์ โชคชัยวิทัศน์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวจุไรวรรณ แซ่เตียว (คนที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นายนันที อดิศราลักษณ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร หอการค้าจังหวัดกระบี่ และนางสาวมนพัทธ์ นำชัยภิญโญพงศ์ (คนซ้ายสุด) ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจการของ มาเธอร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาไสไทย

Mother Supermarket ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย จัดงาน "Taste Of Malaysia 2023"

นายเอกพงศ์ เปิดเผยว่า บริษัทจัดงาน Taste Of Malaysia 2023 และเปิดบูทสินค้าฮาลาลขึ้นมา เพื่อขยายช่องทางกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความหลากหลายและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ไปยังประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้คึกคัก