SCGJWD ผนึกกำลังแอ็บโซลูท โซลูชั่นร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงนามความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety

10 Jul 2023

SCGJWD ผนึกกำลังแอ็บโซลูท โซลูชั่นร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงนามความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety (เมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัย) ร่วมยกระดับศักยภาพรถพยาบาลฉุกเฉินให้เป็นห้องปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาและลดอัตราการสูญเสียของผู้ป่วย

SCGJWD ผนึกกำลังแอ็บโซลูท โซลูชั่นร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงนามความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety

บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGJWD ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยนายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety (เมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัย) ผ่านระบบ Ambulance Operation Mobility ในการยกระดับศักยภาพของรถพยาบาลฉุกเฉินให้เป็นห้องปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะฯ ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว

ระบบ Ambulance Operation Mobility เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากระบบ Ambulance Safety Solution เป็นระบบที่ควบคุมความปลอดภัยตลอดการเดินทางรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง รวมทั้งการแจ้งเตือนสถานะเรียล-ไทม์และการติดตามประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ และรายงานต่างๆรวมทั้งการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ต่อมาจึงได้เป็นการออกแบบระบบ Ambulance Operation Mobility เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านระบบการจัดการในรูปแบบของกล้องแบบออนไลน์ภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารร่วมกับทีมแพทย์ห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ผ่านช่องทางดังกล่าวในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยแจ้งเตือนสถานะเรียล-ไทม์ผ่านทาง Auto Line Notification , การแสดงผลออนไลน์บนหน้าจอแดชบอร์ด และโทรศัพท์ รวมทั้งระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยโครงการนี้จะยกระดับเป็นโครงการระดับจังหวัดภายใต้ The city of smile & safety (เมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัย) ซึ่งจะนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบและทดลองใช้ที่โรงพยาบาลนำร่อง 20 แห่งของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1.โรงพยาบาลอุดรธานี 2.โรงพยาบาลกุมภวาปี 3.โรงพยาบาลหนองหาน 4.โรงพยาบาลบ้านดุง 5.โรงพยาบาลหนองวัวซอ 6.โรงพยาบาลเพ็ญ 7.โรงพยาบาลบ้านผือ 8.โรงพยาบาลโนนสะอาด 9.โรงพยาบาลกุดจับ 10.โรงพยาบาลไชยวาน 11.โรงพยาบาลศรีธาตุ 12.โรงพยาบาลวังสามหมอ 13.โรงพยาบาลน้ำโสม 14.โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม 15.โรงพยาบาลนายูง 16.โรงพยาบาลหนองแสง 17.โรงพยาบาลสร้างคอม 18.โรงพยาบาลทุ่งฝน 19.โรงพยาบาลกู่แก้ว และ 20.โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ โดยปัจจุบันได้นำระบบมาใช้ปฏิบัติงานจริง โดยมีความพร้อมที่จะขยายไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วจังหวัดและขยายต่อไปยังทั่วประเทศ ความร่วมมือดังกล่าว จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของทุกภาคส่วน ในการสร้างสังคมความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลต่อไป

SCGJWD ผนึกกำลังแอ็บโซลูท โซลูชั่นร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงนามความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety