สุขภาพดีๆ.. กับ รพ.หัวเฉียว สำหรับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ปี 2566

10 Jul 2023

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเรียนเชิญผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกท่านใช้สิทธิตรวจสุขภาพระจำปี โดยการบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566 ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 08.00 - 15.00 น.

สุขภาพดีๆ.. กับ รพ.หัวเฉียว สำหรับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ปี 2566

นอกจากนี้ยังสามารถรับบริการทำฟันตามเงื่อนไขทันตกรรม สำหรับการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาท/ปี ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 08.00 -20.00 น.

อีกทั้งผู้ประกันตนโรงพยาบาลหัวเฉียว มาตรา 33 และมาตรา 39 เฉพาะผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516) เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิประกันสังคมประจำปี 2566 สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้- 31 สิงหาคม 2566 เปิดทำการในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดโรงพยาบาลฯ) ควรเว้นระยะห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 คลินิกประกันสังคม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5220