เดลต้า ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ESG100 Universe ประจำปี 2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ตอกย้ำความสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

10 Jul 2023

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับการคัดเลือกจากหน่วย ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์เข้าร่วมเป็น 100 บริษัท/กองทุน/กองทรัสต์ ที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในประเทศไทยในปี 2566 หรือ ESG100 Universe ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่เดลต้าได้รับรางวัลนี้สำหรับผลงานดีเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เดลต้า ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ESG100 Universe ประจำปี 2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ตอกย้ำความสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

เดลต้าเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทชั้นนำด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG100 ประจำปี 2566 จากทั้งหมด 888 บริษัท/กองทุน/กองทรัสต์ใน 36 อุตสาหกรรมที่ได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ESG ประมาณ 16,445 รายการจากเอกสารที่สาธารณชนเข้าถึงได้

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการจัดอันดับและรวบรวมรายชื่อบริษัท ESG100 โดยใช้แนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) ทั้งนี้สถาบันไทยพัฒน์ได้แบ่งบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ ESG100 ออกเป็นแปดประเภท และมีเดลต้าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของหมวดเทคโนโลยี

ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในดัชนี Thaipat ESG ซึ่งนักลงทุนจากทั่วโลกสามารถใช้เป็นมาตรฐานกับบริษัททั่วโลกในเมตริกต่าง ๆ รวมถึงผลตอบแทนจากราคา (Price Return), ผลตอบแทนการลงทุนรวม (Total Return), ผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ซึ่งดัชนี Thaipat ESG ถูกคำนวณและเผยแพร่ในรูปแบบของดัชนี S&P Dow Jones Custom

นับตั้งแต่เปิดตัว เดลต้าจัดอยู่ในรายชื่อประจำปีของสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะบริษัทที่มีผลงานด้าน ESG ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดหุ้นไทย การได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องของเดลต้าเป็นผลมาจากกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มที่ดีเลิศสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย