สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

13 Jul 2023

รศ. รัชนี สีดา นายกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เป็นประธานจัดงานประชุมวิชาการ "การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประจำปี 2566 : Pediatric Nursing Update 2023" โดยมี พว. ชุลีพร ศรศรี รศ.ดร. ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ พว.ทิพยา ถนัดช่าง พว.มนวรรธน์ เลื่อมนรินทร์ และ รศ.วีรยา จึงสมเจตไพศาล มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย