พีไอเอ็ม ร่วมกับ สจล. เชิญร่วมงานเสวนา "ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก"

13 Jul 2023

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อเรื่อง "ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก" ในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Online และ Onsite โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนวัฒน์ พฤกษานานนท์ Vice President, Strategic Outlook and Transformation Management, ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร.ปรัชญา บุญขวัญ นักวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดร.จิรภัทร์ หยกรัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พีไอเอ็ม ร่วมกับ สจล. เชิญร่วมงานเสวนา "ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก"

และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พุทธา สักกะพลางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ.ดร.เกรียงไกร ทัศนวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และเปลี่ยนมุมมองเรื่องการรับรู้และประโยชน์ของ ChatGPT สู่อนาคต การเข้าถึงและกฎหมายของ ChatGPT เครื่องมือยกระดับการทำงานในทุกอุตสาหกรรม รวมถึง ChatGPT สู่ตำแหน่งงาน Prompt Engineer ณ ห้องสัมมนา B104 อาคาร The TARA ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30 -15.30 น. สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หรือสามารถรับชมผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings

ลงทะเบียนคลิก https://forms.gle/Wo2tDgZzDi9MuG7DA

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักบริการวิชาการ

คุณสุภิฐศราค์ 02-855-1471,1477

Email [email protected]