เปิดโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

13 Jul 2023

สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตกรุงโตเกียว, สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์, เคนอิชิ ฟูจิโนะ, ทากาชิ ยามาซากิ และ นรชิต สิงหเสนี ร่วมเป็นประธานเปิด โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากับ บริษัทคันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท ไทเซอิ คอร์เปอเรชั่น เป็นโรงแรมแห่งแรกในญี่ปุ่นภายใต้เครือเซ็นทารา อยู่ใจกลางโอซาก้า ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เปิดโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น