เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมของกรมพลศึกษา

12 Jul 2023

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดย นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเสวนา "การบูรณาการร่วมกัน สร้างความสุขในสังคม การยึดมั่นในกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" และรับมอบโล่เกียรติยศ ในกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ และการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวผลการดำเนินงานของกรมพลศึกษาในสื่อมวลชนออนไลน์ โดยมี ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา (ที่ 5 จากซ้าย) ณ ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมของกรมพลศึกษา