EXIM BANK เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจไทยขยายการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว

12 Jul 2023

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตเวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาด สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้น ภายใต้เป้าหมายการดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาของ EXIM BANK ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

EXIM BANK เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจไทยขยายการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว

EXIM BANK เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจไทยขยายการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว