สมาคม ATCI เปิดตัวโครงการ 'Thailand ICT Awards 2023' เฟ้นหาสุดยอดผลงานดีเด่นไทย เพื่อก้าวสู่เวทีโลก

14 Jul 2023

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เปิดตัวโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023 เฟ้นหาสุดยอดผลงานดีเด่นไทย จากผู้ประกอบการ หรือองค์กรของไทย ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้ และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากล โดยผู้ชนะเลิศจากเวที TICTA จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดในเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทยสู่ระดับโลก

สมาคม ATCI เปิดตัวโครงการ 'Thailand ICT Awards 2023' เฟ้นหาสุดยอดผลงานดีเด่นไทย เพื่อก้าวสู่เวทีโลก

นายสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ทางสมาคมได้เปิดตัว 'โครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023' ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งชาติที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาครัฐ ได้ร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกและสนับสนุนผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ด้วยตระหนักถึงประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย รวมถึงการขยายตลาดเครือข่ายทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

"สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) มาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มีคุณค่าและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมไทยให้สามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเรียนรู้ และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากลด้วย โดยผู้ชนะเลิศจากเวที TICTA จะได้เป็นตัวแทนของประเทศเข้าประกวดระดับภูมิภาคในเวที Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) ต่อไป"

สำหรับเวที Asia Pacific ICT Alliance เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติขององค์กรและหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจาก 15 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ศักยภาพ และการยอมรับทางเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรับตลาดโลก 

โดยในปีที่ผ่านมาโครงการ TICTA ในปี 2022 มีผลงานร่วมประกวด 165 ผลงาน จาก 13 หมวดการแข่งขัน มีผลงานชนะเลิศ 11 ผลงาน และรองชนะเลิศ 18 ผลงาน ประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งในระดับเอเชียแปซิฟิค Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ซึ่งได้กำหนดจัด ณ เมืองอิสลามาบาด ประเทศปากีสถาน โดยประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด APICTA 2022 ทั้งสิ้น 14 ผลงาน และได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล ซึ่งผลรวมรางวัลทำให้ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับ 3 จาก 16 กลุ่มประเทศ

สำหรับปีนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023 ในรูปแบบไฮบริด ภายใต้แนวคิด "Empowering Lives through Innovative Technology" โดยเริ่มเปิดรับสมัครการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 พร้อมตัดสินและประกาศผลรอบแรกในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โทร 064 794 6192 หรือ Facebook Thailand ICT Awards

สมาคม ATCI เปิดตัวโครงการ 'Thailand ICT Awards 2023' เฟ้นหาสุดยอดผลงานดีเด่นไทย เพื่อก้าวสู่เวทีโลก