นศ. ม.หอการค้าไทย เดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์จริง ณ ประเทศไต้หวัน

14 Jul 2023

วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหมิงฉวน จัดโครงการ summer in Taiwan 2023 พานักศึกษาเดินทางมาเรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่มหาวิทยาลัยหมิงฉวน ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ค. 2566 โดยความร่วมมือนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถนำคะแนนเทียบโอนรายวิชาได้ 1 รายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการได้พบเจอจากการปฏิบัติจริง รวมถึงการได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างวัฒนธรรมไทย -จีน อีกด้วย เพื่อที่จะได้ส่งเสริมประสบการณ์และสามารถนำพาความคิดของตน ออกมาเพื่อ พัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือวิธีคิดใหม่ๆ ให้กับตัวเอง ต่อ ไป  

นศ. ม.หอการค้าไทย เดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์จริง ณ ประเทศไต้หวัน

นศ. ม.หอการค้าไทย เดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์จริง ณ ประเทศไต้หวัน