MASTER ติวเข้ม!! ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วย Culture

03 Jul 2023

คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช : Masterpiece Hospital" จัดประชุมอบรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรจากภายใน ตอกย้ำความเข้มข้นการใช้วัฒนธรรมองค์กรไปยังทีมงานทุกระดับ เพื่อร่วมขับเคลื่อนแบรนด์ แบ่งปันความสำเร็จและพันธสัญญารายสัปดาห์ร่วมกับ Professional Sport Team พร้อมเดินหน้าไปพร้อมกับเป้าหมายทุกด้าน

MASTER ติวเข้ม!! ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วย Culture

โดยการประชุมในครั้งนี้ "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช" ได้นำทีมผู้บริหาร รวมถึงบรรดา Professional Sports Team กว่าร้อยชีวิต ร่วมประชุม รับฟัง และแบ่งปันสิ่งดีมีประโยชน์ จากการใช้ Framework และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรตามแบบฉบับของมาสเตอร์ในการบริหารจัดการงานในโปรเจกต์ของตัวเอง ไปจนถึงการส่งต่อ และสร้างพฤติกรรมการใช้งานประจำวันในฝ่ายต่างๆ ซึ่งนอกจากแบ่งปันความสำเร็จ และให้พันธสัญญาถึงสิ่งที่ต้องคิด ทำ และผลักดันเพิ่มเติมแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับเปิดรับแนวทางและคำแนะนำต่างๆ จากผู้บริหารและทีมที่เปรียบได้กับ Mentor ในห้องประชุมด้วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ณ "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช"