เชิญร่วมงานสัมมนา "Decoupling ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ไทยได้หรือเสียประโยชน์"

06 Jul 2023

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "Decoupling ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ไทยได้หรือเสียประโยชน์" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

เชิญร่วมงานสัมมนา "Decoupling ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ไทยได้หรือเสียประโยชน์"

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยกลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Decoupling ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ไทยได้หรือเสียประโยชน์" โดยงานสัมมนาประกอบด้วย

 1. การนำเสนอผลการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และนัยต่อเศรษฐกิจไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ และคณะวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. การเสวนาหัวข้อ "การเตรียมรับมือกับการแยกห่วงโซ่อุปทานระหว่างสหรัฐฯ กับจีน" โดย
  • ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
  • คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการ หอการค้าไทยในจีน
  • คุณอภิวัฒน์ ทองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสอัพ จำกัด
  • ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Pn7Njk8174WjkPNx9 หรือ QR Code ตามที่ปรากฎภายในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน)