ครบรอบ 47 ปี โรงพยาบาลลานนา "ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต" ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

05 Jul 2023

ครบรอบ 47 ปี โรงพยาบาลลานนา "ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต" ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ .โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เนื่องในวาระโอกาส โรงพยาบาลลานนา ครบรอบ 47 ปี วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมกับมอบของขวัญ ให้แก่ คุณฐิติยา ธิวงค์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ตัวแทนภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้บริการรับบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกปีด้วยดีตลอดมา

ครบรอบ 47 ปี โรงพยาบาลลานนา "ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต" ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

รวมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้แก่ Lotus's เชียงใหม่ 1 , ร้านกาแฟวาวี , ร้าน Reen Cafe , ร้าน Smile Minimart , ร้านลานนามินิมาร์ท , ร้าน Bakery By Dang , Ice Cream ETE ตลอดจน ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา นิมมานเหมินทร์ ที่ได้มาออกบูธร่วมงานในครั้งนี้ ก่อนจะเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าว.กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3 ซึ่งนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรของทางโรงพยาบาลลานนาเองแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จากหน่วยงานภายนอก และประชาชนผู้มีจิตกุศลในการบริจาคโลหิต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมสิ้นสุดกิจกรรม "ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ครั้งนี้ มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ทั้งหมด 163 คน ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 133 ยูนิต เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคบริการฯ ต่อไป .โรงพยาบาลลานนา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย

ครบรอบ 47 ปี โรงพยาบาลลานนา "ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต" ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์