ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ. ลำปาง

05 Jul 2023

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง วิทยุสื่อสาร และโดรนสื่อสาร แก่ สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ. ลำปาง โดยมี นายอนุชาติ สุปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสมาชิกเครือข่ายจากทั้ง 13 อำเภอร่วมรับมอบ เพื่อนำไปใช้ป้องกันไฟป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ. ลำปาง