TPCH ต้อนรับนักลงทุน VI เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ SP

04 Jul 2023

คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณนันท์นภัส สระบงกช (แถวหน้าที่ 6 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) พร้อมด้วยคุณสุชาติ จงควินิต (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP) ให้การต้อนรับนักลงทุน VI เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง TPCH ถือหุ้นในสัดส่วน 50% ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า SP ได้สร้างความมั่นใจกับชุมชนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และงานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

TPCH ต้อนรับนักลงทุน VI เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ SP