พช.ปลวกแดง น้อมนำแนวพระราชดำริ "ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

04 Jul 2023

พช.ปลวกแดง น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พช.ปลวกแดง น้อมนำแนวพระราชดำริ "ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อำเภอปลวกแดง น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขยายผลดำเนินการปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เช่น ถั่วฝักยาวสีม่วง พันธุ์พระราชทาน สิรินธร เบอร์ 1 ผักบุ้ง มะเขือ มะนาว กวางตุ้ง และผักหวาน เป็นต้น เพื่อสร้างคลังอาหาร และเป็นแหล่งแบ่งปันผลผลิต ณ บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยได้รับการสนันสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นพันธุ์ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ในการนี้ นางนริสสรา ธีระสิริรัตน์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

พช.ปลวกแดง น้อมนำแนวพระราชดำริ "ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร"