กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ร่วมลดคาร์บอน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

04 Jul 2023

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลนกับกิจกรรม 'กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เรซ ทู เน็ท ซีโร่' (Krungsri Consumer Race to Net Zero) ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนกองทัพบก (ภาคกลาง) ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมสานต่อเป้าหมายในการลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ตามวิสัยทัศน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกรุงศรี กรุ๊ป โดยพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รวม 500 ต้น เทียบเท่าการลดคาร์บอนได้รวม 4,500 กิโลกรัมคาร์บอน

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ร่วมลดคาร์บอน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม