ชุมชนต้นแบบ ชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา "ดัก ก่อน ปล่อย" การจัดการคุณภาพน้ำจากครัวเรือน ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง

04 Jul 2023

D community ชวนมาคุ้มครองโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น เพราะวันนี้เรามีตัวอย่างชุมชนต้นแบบ ชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราหนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ที่เปลี่ยนของเสีย มาเป็นของดี สร้างสิ่งแวดล้อมดีในชุมชน ที่อยากชวนทุกคนมาตัวอย่างวิธีการ "ดัก ก่อน ปล่อย" การจัดการคุณภาพน้ำจากครัวเรือน ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง

ชุมชนต้นแบบ ชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา "ดัก ก่อน ปล่อย" การจัดการคุณภาพน้ำจากครัวเรือน  ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง

การที่ถังดักไขมันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น ชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม ได้ถ่ายทอดเรื่องกระบวนการออกแบบว่า "ความพิถีพิถัน" และ "ความเหมาะสม" ในแต่ละบ้านนั้นสำคัญ โดยช่างชุมชนจะลงสำรวจพื้นที่วางอ่างล้างจานแต่ละบ้าน กลับมาออกแบบถังดักไขมันให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะวางถังดักไขมันและทางน้ำเข้าทางน้ำออก แล้วจึงนำถังที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วกลับไปติดตั้ง เพราะฉะนั้น "การติดตั้งถังดักไขมัน" ที่ช่างชุมชนออกแบบจะเหมาะสมกับบ้านแต่ละหลังโดยที่เจ้าของบ้านไม่ต้องปรับเปลี่ยนบ้านของตนเอง

ปัจจุบันองค์ความรู้เรื่อง "ถังดักไขมัน" กลายเป็นอาชีพเสริมจนเกิด "ช่างชุมชน" ทำให้ช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม ยังเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ให้กับประชาชน หรือชุมชนสนใจมาศึกษาดูงานอีกด้วย

"ถังดักไขมัน" อุปกรณ์ที่ช่วยแยกไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อน้ำทิ้งจะเป็นถังกลมหรือสี่เหลี่ยม โดยจะมีแผ่นกั้นหรือท่อเพื่อแยกชั้นไขมันและน้ำออกจากกัน  แต่สำหรับอากาศของประเทศไทยนั้นต้องปล่อยให้ไขมันจับตัวในถังดักไขมันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนนำออกไปกำจัดหรือแปรรูปประโยชน์ "ถังดักไขมัน"

  • สามารถกำจัดไขมันได้ประมาณร้อยละ 60 หากมีการจัดการดูแลที่ดี
  • กรองเศษอาหารที่มาจากการชะล้างทำให้ท่อระบายน้ำไม่อุดดัน
  • ช่วยลดกลิ่นเน่าเสียของเศษอาหารและไขมันในท่อระบายน้ำทิ้ง
  • ปรับคุณภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพดีก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ
  • ไม่มีน้ำมัน และไขมันลอยบนผิวน้ำ ส่งผลดีพืช รวมถึงสัตว์ในน้ำ

สามารถอ่านข้อมูลเรื่องถังดักไขมันเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/GoodforCommunity/posts/pfbid02fFCPZcT3LuBnY6GmUES62K61uvoaBXStCC42VoZJXGxzdQf5ZypyLGf8Y2reZ5S9l

โครงการ พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน - CEIS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

ติดตามข้อมูลข่าวสาร D community

Facebook : https://www.facebook.com/GoodforCommunity

You tube : https://www.youtube.com/@dcommunity2023

ชุมชนต้นแบบ ชุมชนหมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา "ดัก ก่อน ปล่อย" การจัดการคุณภาพน้ำจากครัวเรือน  ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง