กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยช่วงฤดูหนาว

26 Dec 2023

นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวว่า สปภ.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะและอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย เพื่อรองรับสถานการณ์เหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้ประชาชน

กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยช่วงฤดูหนาว

นอกจากนั้น ยังได้สำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวังอัคคีภัย โดยเฉพาะชุมชนแออัด หรือชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยหนาแน่นในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถแจ้งเหตุมายังโทรศัพท์สายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยช่วงฤดูหนาว
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit