โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด จ.ระยอง

26 Dec 2023

กิตติเดช คุ้มม่วง (ซ้าย) ผู้จัดการโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับ  กิติพงศ์  อุระวัตร (ขวา) นายอำเภอบ้านฉาง เพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย จ.ระยอง ในงาน "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2566" ณ สนามกีฬากลาง จ.ระยอง

โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด จ.ระยอง