SKE Group เข้าร่วม HI Job Fair 2023 วันสร้างงานอุตสาหกรรมบริการสร้างอาชีพ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับคณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 Dec 2023

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) "SKE Group" สนับสนุนโอกาสในการทำงานให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยการเข้าร่วมงาน HI Job Fair 2023 ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องอนามัยดำเนตร แกรนด์บอลรูม & คอนเวนชั่น อาคารวุฒิชัย กปิลกาญจน์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดี และผู้ก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยทาง SKE Group นำโดยคุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล SKE Group เข้าเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับทางคณะผู้จัดงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิมล จันโททัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต เป็นตัวแทนรับมอบ

SKE Group เข้าร่วม HI Job Fair 2023 วันสร้างงานอุตสาหกรรมบริการสร้างอาชีพ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับคณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก น้องๆ นิสิตต่างให้ความสนใจ เข้ามาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น โดย SKE Group เองได้เข้ารับสมัครงานกับน้องๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับน้องๆ นิสิตทุกชั้นปี และตอบคำถามข้อสงสัย เกี่ยวกับการเข้าทำงานในสาขาอาชีพที่น้องๆ สนใจ ไม่เพียงเท่านี้ทาง SKE Group ยังได้เข้าร่วมพูดคุยกับอาจารย์ ดร. ดนุพล แสงนาค รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและบริหารงานบุคคล, ประธานหลักสูตร ปริญญาเอกสาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และอาจารย์ ดร.อัญชิษฐา ภูอุดม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน

นอกจากนี้ SKE Group ยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน HI Job Fair 2023 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วย และได้มีการตอบรับเข้าร่วมงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว