โครงการ "คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7 ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว

20 Dec 2023

โครงการ "คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7" ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน มอบรางวัลและโล่เกียรติคุณ ให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ"คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7" โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) และมูลนิธิปัญญาวุฒิ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้สโลแกน "พัฒนาเยาวชนไทย ห่างไกลการพนัน สร้างคนคุณภาพ สู่โลกอนาคต" ให้เยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

โครงการ "คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7 ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, เรือโท สุภาสชาญ ทัศนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, คุณคัมภีร์ ภาคสุวรรณ์ ประธานมูลนิธิปัญญาวุฒิ, คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค เลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒิ, คุณอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ปรึกษาประธานกรรมการและผู้จัดการโรงงาน บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด, คุณสุพิชญา นิทัศน์วรกุล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้ดำเนินโครงการ "คิดใสไทยแลนด์" ในนามมูลนิธิปัญญาวุฒิ ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอีกด้วยนอกจากนี้ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นตัวแทนมอบรางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้อีกด้วยณ MCC HALL เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

โครงการ "คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7 ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว