TKC เปิดโมเดลซีเอสอาร์ "TKC Smart Farming" เกษตรอัจฉริยะ ทางเลือกเกษตรกรไทยยุคไอที

19 Dec 2023

นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมในโครงการ "ปั้น Mr & Miss IoT เกษตรกรอัจฉริยะ" โดยมีพลโท สุรเดช ประเคนรี ประธานมูลนิธิณัฐภูมิลำปาง ร่วมแสดงความยินดี ณ มูลนิธิณัฐภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง นับเป็นรุ่นแรกของโครงการ นำร่องให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน IoT หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) และการใช้อุปกรณ์ (Workshop) เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเพาะปลูก หรือทำเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

TKC เปิดโมเดลซีเอสอาร์ "TKC Smart Farming" เกษตรอัจฉริยะ ทางเลือกเกษตรกรไทยยุคไอที

โดย TKC นำเอาประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมกว่า 20 ปี มาช่วยออกแบบระบบ ควบคุมอัตโนมัติเป็นโรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะ (smart greenhouse) โดยมีการนำเอาเทคโนโลยี IoT ที่จะสามารถตรวจสอบปัจจัยต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมในการปลูกพืช เช่น ความชื้นในดิน ในอากาศ อุณหภูมิ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมประกาศเดินหน้าเฟสถัดไป นำเอาเทคโนโลยีปัญญาอัจฉริยะหรือ AI (Artificial Intelligence) พร้อมแพลตฟอร์มรองรับการใช้ในระบบการเกษตรอื่นๆ เพิ่มเติม มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

TKC เปิดโมเดลซีเอสอาร์ "TKC Smart Farming" เกษตรอัจฉริยะ ทางเลือกเกษตรกรไทยยุคไอที