SME D Bank จัดงานใหญ่ครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 22 ขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG ยืนหยัด "เติมทุนคู่พัฒนา" เคียงข้างเอสเอ็มอีไทย

21 Dec 2023

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bankโดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร ก้าวสู่ปีที่ 22 ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG และเติมทุนคู่พัฒนา สร้าง Soft Power ต่อยอดเอสเอ็มอีไทยเติบโตยั่งยืน โดยภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธนาคาร พิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ธนาคาร และบุคลากรขององค์กร รวมถึง ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอวยพรและบริจาคสมทบทุนให้แก่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างอาคาร "ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสมองและไขสันหลัง" และสนับสนุนความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

SME D Bank จัดงานใหญ่ครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 22 ขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG ยืนหยัด "เติมทุนคู่พัฒนา" เคียงข้างเอสเอ็มอีไทย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ออกแบบและตกแต่งสถานที่ในรูปแบบไทยโมเดิร์น ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับสากล สื่อถึงการสร้าง Soft Power เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ควบคู่กับขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ได้แก่ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ดำเนินธุรกิจคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มศักยภาพกิจการเติบโต อันถือเป็นบทบาทที่สำคัญของ SME D Bank ในฐานะ "ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย" พร้อมเคียงข้างและสนับสนุน "เติมทุนคู่พัฒนา" เพิ่มศักยภาพให้กิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีการออกบูธจากหน่วยงานการกุศล ชุมชนและมูลนิธิที่ธนาคารได้เข้าไปช่วยสนับสนุน เช่น ชุมชนกุฎีจีน มูลนิธิออทิสติก และชมรมซีเนียร์ คลับ เป็นต้น ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566