เครื่องซักอบผ้าซีรีส์ 5S ของไฮเซ่นส์ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทียูวี ไรน์แลนด์

21 Dec 2023

ไฮเซ่นส์ (Hisense) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก ได้รับการรับรองด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซีรีส์ 5S ตามมาตรฐาน ISO 14067 นอกจากนี้ แผนกเครื่องซักผ้าของไฮเซ่นส์ยังได้รับการยอมรับในด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 จากผู้ให้บริการด้านเทคนิคระดับแถวหน้าระดับโลกอย่างทียูวี ไรน์แลนด์ (T?V Rheinland)

เครื่องซักอบผ้าซีรีส์ 5S ของไฮเซ่นส์ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทียูวี ไรน์แลนด์

ทียูวี ไรน์แลนด์ ได้ร่วมมือกับไฮเซ่นส์ในการพัฒนาแบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (PCF) สำหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซีรีส์ 5S เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14067 โดยครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การบำบัดเบื้องต้น การผลิต การจัดจำหน่าย ขั้นตอนการใช้และการรีไซเคิลของเสีย สำหรับข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตถูกรวบรวมโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองข้อมูล เพื่อรวบรวม จัดเรียง และตรวจสอบข้อมูลในระยะเริ่มต้นจากทั้งซัพพลายเออร์และบริษัทเอง โดยสถิติการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลอดวงจรชีวิตสำหรับระยะการใช้งานสำหรับประเทศส่งออกเป้าหมายหลายประเทศได้มาจากการใช้มาตรฐานการทดสอบใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรฐาน EU No 2019/2023, EN 60456:2006+A11:2020 และ EN IEC 62512:2020+A11:2020

ผลจากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์นั้น เน้นย้ำถึงคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอันโดดเด่นของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซีรีส์ 5S โดยช่วยลดค่าไฟฟ้า และบรรลุความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการได้รับการรับรองระดับคลาสเอ (A Class) ตามมาตรฐานยุโรป เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซีรีส์ 5S มีภารกิจในการ "ซักอย่างชาญฉลาด เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น" มอบความสุขให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาตรฐานด้านสุขอนามัยระดับสูง และคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทั้งหมดนี้สามารถทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ไฮเซ่นส์มุ่งมั่นที่จะรักษาความยั่งยืนในแง่มุมต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการนำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำมาใช้ และการนำวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุคาร์บอนต่ำมาใช้ทดแทน

ทียูวี ไรน์แลนด์ ยังได้ตรวจสอบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทเครื่องซักผ้าไฮเซ่นส์ (Hisense Washing Machine Company) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ด้วย โดยได้ดำเนินการตรวจสอบแบบหลายส่วน รวมถึงการตรวจสอบใบแจ้งยอด ใบเรียกเก็บเงิน และวัสดุ และประเมินความเพียงพอ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่และการตรวจสอบการรายงานข้อมูลจากสินค้าคงคลังภายใน และดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซทั้งหมดอย่างรอบคอบ

บริษัทเครื่องซักผ้าไฮเซ่นส์จัดทำข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแผนกและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2566 โดยบริษัทได้วางแผนเชิงกลยุทธ์ 4 เส้นทางในการลดคาร์บอน ครอบคลุมการจัดการสีเขียว การดำเนินงาน ห่วงโซ่อุปทาน และผลิตภัณฑ์ ไฮเซ่นส์นำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนมาสู่ชีวิต เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและมีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้โลกเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2305529/Hisense_5S_Series_Washer_Dryer.jpg