SME D Bank เคียงข้างเอสเอ็มอีไทย ช่วยเหลือแก้หนี้ยั่งยืน ดันมาตรการ '3 ลด ปลดหนี้' สร้างโอกาสธุรกิจ เริ่มต้นใหม่ พร้อมไปต่อ

21 Dec 2023

SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนให้แก่เอสเอ็มอีไทย ออกมาตรการ "3 ลด ปลดหนี้" ทั้งลดเงินผ่อน ลดเงินต้น และลดดอกเบี้ย สร้างโอกาสเริ่มต้นใหม่ พร้อมเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง แจ้งความประสงค์ภายในเดือนมกราคม 2567

SME D Bank เคียงข้างเอสเอ็มอีไทย ช่วยเหลือแก้หนี้ยั่งยืน ดันมาตรการ '3 ลด ปลดหนี้' สร้างโอกาสธุรกิจ เริ่มต้นใหม่ พร้อมไปต่อ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังนั้น SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และกลุ่มเปราะบาง ให้ลดภาระทางการเงิน รักษาสถานะไม่ตกชั้นหนี้ และสร้างโอกาสเริ่มต้นใหม่ กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้ดีอีกครั้ง ด้วยการออกมาตรการ "3 ลด ปลดหนี้" ได้แก่ 1. ลดผ่อน ปรับวงเงินการผ่อนชำระ ตามความสามารถของกิจการ 2. ลดเงินต้น ปรับโครงสร้าง เพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจ นำเงินค่างวดมาชำระตามเงื่อนไข สามารถตัดเงินต้นค่างวด 100% เป็นเวลา 2 ปี อีกทั้ง ลดดอกเบี้ยค้างให้ทั้งหมด และ 3.ลดดอกเบี้ย สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (รหัส 21) ยกดอกเบี้ยคงค้างให้ทั้งหมด เมื่อชำระตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือปิดบัญชี ลดดอกเบี้ยค้างให้ 100% ช่วยคลายความกังวลใจ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อีกครั้ง

"SME D Bank พร้อมดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก้าวข้ามอุปสรรคและลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการ "3 ลด ปลดหนี้" จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพิ่มความยืดหยุ่นในการชำระหนี้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และเปิดโอกาสให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง คาดจะช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าธนาคารได้กว่า 38,000 ราย" นางสาวนารถนารี กล่าว

นอกจากนั้น ยังให้ความช่วยเหลือควบคู่กับด้าน "การพัฒนา" ผ่านโครงการ "SME D Coach" จัดทีมโค้ชมืออาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและดูแลแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างใกล้ชิด จนสามารถปรับตัว และก้าวผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

ลูกค้าธนาคารสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายในเดือนมกราคม 2567 ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ SME D Bank (https://www.smebank.co.th/), LINE Official Account : SME Development Bank และสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

SME D Bank เคียงข้างเอสเอ็มอีไทย ช่วยเหลือแก้หนี้ยั่งยืน ดันมาตรการ '3 ลด ปลดหนี้' สร้างโอกาสธุรกิจ เริ่มต้นใหม่ พร้อมไปต่อ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit