"สวนสุนันทา" เปิดบ้านจัดงานแสดงนิทรรศการ ANBD 2023 Bangkok พร้อมอวดโฉม "FAS Art Gallery" ครั้งแรก

25 Dec 2023

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเลือกจากสมาคม Asia Network Beyond Design (ANBD) ให้เป็นผู้จัดงานแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 Bangkok ภายใต้ธีม "Empathy" เพื่อสะท้อนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานการออกแบบในระดับสากล และเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการนำเสนอผลงานด้านศิลปะ การออกแบบและวัฒนธรรมของเอเชียที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว พร้อมอวดโฉม "FAS Art Gallery" ครั้งแรก ซึ่งจะเป็นแกลอรี่แห่งใหม่ สำหรับแวดวงศิลปะ-การออกแบบของไทย ณ FAS Art Gallery (สวนสุนันทา อาร์ตแกลลอรี่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อเร็วๆ นี้

"สวนสุนันทา" เปิดบ้านจัดงานแสดงนิทรรศการ ANBD 2023 Bangkok พร้อมอวดโฉม "FAS Art Gallery" ครั้งแรก