บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล "Sustainability Disclosure Award 2023" ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชน

25 Dec 2023

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล "Sustainability Disclosure Award 2023" ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล "Sustainability Disclosure Award 2023" ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในพิธีรับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 หรือ "Sustainability Disclosure Award 2023" (SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมี นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อนึ่ง การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ ซึ่งมอบแก่องค์กรที่เข้าร่วมใน "ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน" หรือ "Sustainability Disclosure Community (SDC)" ที่จัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 153 องค์กร ถือเป็นรางวัลที่ช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Award 54 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Recognition 50 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ หรือ Sustainability Disclosure Acknowledgement 28 แห่ง รวมทั้งสิ้น 132 รางวัล

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล "Sustainability Disclosure Award 2023" ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชน