ด่วน! โค้งสุดท้าย กพร. จับมือ 4 หน่วยจัดประกวดสื่อภาษาจีน ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค. นี้

13 Dec 2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วม 4 หน่วย SAMSUNG DAIKIN มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัลและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดประกวดผลิตสื่อการฝึกอบรม ภาคภาษาจีน แจกมือถือ แอร์ และเงินรางวัล รวมมูลค่า 1 แสน บ. ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค. นี้

ด่วน! โค้งสุดท้าย กพร. จับมือ 4 หน่วยจัดประกวดสื่อภาษาจีน ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค. นี้

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงปรับรูปแบบการฝึกให้มีการเรียนรู้ผ่านออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ E-Learning ดังนั้น กรมจึงจำเป็นต้องมีสื่อการฝึกเพื่อรองรับความต้องการของแรงงาน โดยร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดโครงการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสื่อสารด้วยสื่อสมัยใหม่ นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสาร ด้าน IT หรือด้านสารสนเทศ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีแนวคิดสร้างสรรค์การสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้รูปแบบสื่อการฝึกอบรมให้มีความหลากหลาย และมีความน่าสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ได้

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องผลิตสื่อการฝึกที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 2 คลิป ใน 2 หมวด คือ หมวดการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนา แนะนำ และมารยาททั่วไป หรือการสอบถามการเดินทางหรือเส้นทาง หรือการเดินทางไปต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และหมวดการประกอบอาชีพ (วิชาชีพท่องเที่ยวบริการ) เช่น การสนทนาบริการสาธารณะ การบริการที่พักและการต้อนรับ การบริการในร้านอาหาร บริการการซื้อ-ขายสินค้าของที่ระลึก และบริการนำเที่ยวแนะนำสถานที่ เป็นต้น พิจารณาจากผลโหวต 60 คะแนน และคณะกรรมการตัดสินอีก 40 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ อันดับ 1 ได้รับรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy S23 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 30,900 บาท และเงินรางวัล 10,000 บาท รวมมูลค่า 40,900 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 20,990 บาท และเงินรางวัล 5,000 บาท รวมมูลค่า 25,990 บาท  รองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ DAIKIN จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 8,290 บาท และเงินรางวัล 3,000 บาท รวมมูลค่า 11,290 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy A24 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 7,999 บาท และเงินรางวัล 1,000 บาท รวมสองรางวัลมูลค่า 17,998 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นจำนวน 96,178 บาท  นอกจากนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1JdknOdH5EfYi2xWHQC3QU8gece3aQu3C

"ผลงานที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะนำไปใช้เป็นสื่อการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ซึ่งจะบรรจุไว้ใน DSD Online Training บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป" อธิบดีบุปผา กล่าว

ด่วน! โค้งสุดท้าย กพร. จับมือ 4 หน่วยจัดประกวดสื่อภาษาจีน ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค. นี้