ทิสโก้เปิดเวทีค่ายสมหวัง สร้างโอกาส 3 สร้างสรรค์ผลงานแก้โจทย์คนอายุน้อยหนี้สูง

12 Dec 2023

ทิสโก้ เปิดพื้นที่รับความคิดคนรุ่นใหม่จากค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 3 สร้างสรรค์ทางออกแก้หนี้แก้จนคนอายุน้อย รวมถึงนำผลิตภัณฑ์และบริการของสมหวัง เงินสั่งได้ ไปช่วยเหลือสังคม หวังประเมินความรู้-ความเข้าใจ เสริมแกร่งเรื่องเงินทองหลังจบกิจกรรม ก่อนนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สู่ผู้ให้บริการสินเชื่อมืออาชีพ สำหรับรุ่นที่ 4 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงต้นปี 2567

ทิสโก้เปิดเวทีค่ายสมหวัง สร้างโอกาส 3 สร้างสรรค์ผลงานแก้โจทย์คนอายุน้อยหนี้สูง

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธนาคารทิสโก้ และในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อภายใต้แบรนด์ "สมหวัง เงินสั่งได้" กล่าวว่า หลังจบการอบรมความรู้ทางการเงินในเชิงทฤษฎีและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ เรียบร้อยแล้ว ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส จะเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานกลุ่มเข้ามาประกวดในรูปแบบออนไลน์ในวันสุดท้าย โดยในรุ่นที่ 3 นี้ ได้กำหนดโจทย์ภายใต้แนวคิด การหาทางออกแก้หนี้แก้จนคนอายุน้อย โดยนำทักษะความรู้จากการอบรม รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์และบริการของสมหวัง เงินสั่งได้ ไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทางการเงินของคนวัยเริ่มทำงานและขยายผลสู่สังคม ด้วยการคิดค้นวิธีการและออกแบบช่องทางที่จะช่วยให้คนเหล่านี้เข้าถึงการวางแผนทางการเงินได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่สังคมไทย

"หลักคิดสำคัญ คือ เราต้องการปรับทัศนคติที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนการออมและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วมอบรม โดยให้รู้จักวางแผนทางการเงินที่ดีอันจะเป็นเกราะป้องกันขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความฝันและความมั่นคงในชีวิต เพราะเราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้ทุกคนสามารถทำได้และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คนที่ตั้งใจจริง และการนำเสนอผลงานกลุ่มนี้ก็เพื่อให้น้องๆ ได้ทบทวนความรู้และวัดผลความเข้าใจ โดยที่จะมีพี่เลี้ยงและคณะกรรมการคอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพิ่มเติมในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนให้ทุกคนนำทักษะความรู้กลับไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเอง และหวังอย่างยิ่งว่าจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของตัวน้องเองและครอบครัวในอนาคตได้"

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนำเสนอผลงานรอบนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ทางการเงินไปต่อยอดได้อย่างน่าสนใจ โดยทุกกลุ่มสามารถตีโจทย์ได้อย่างตรงจุด โดยนำเสนอแนวทางอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้ความรู้ทางการเงิน ตารางทำบันทึกรายรับรายจ่ายและเงินออม มีช่องการตั้งเป้าหมายทางการเงินและรายงานผล มีการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน การคำนวณและประเมินศักยภาพในการเป็นหนี้พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม การแจ้งเตือนสัญญาณอันตรายทางการหนี้ หรือกระทั่งการช่วยให้คนเข้าถึงสินเชื่อในระบบอย่างมืออาชีพผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของสมหวัง เงินสั่งได้ เป็นต้น

"การที่เราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาอบรมเชิงปฏิบัติการในค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ไม่เพียงให้เข้ามาเรียนรู้วิชาทางการเงินที่จำเป็นในชีวิตเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ทดลองทำงานในสายธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ร่วมกับทีมสาขา และโอกาสในการร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ ประจำสาขาใกล้บ้านด้วย ซึ่งในรุ่นที่ 3 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ มีสัดส่วนมากกว่าครึ่ง ซึ่งน้องๆ เหล่านี้จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จากการเร่งขยายสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ให้กระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆ เปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและการให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงเป็นพลังในการกระจายความรู้ทางการเงินออกไปสู่ประชาชนในชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ กิจกรรมฉลาดเก็บฉลาดใช้ กิจกรรมรู้ไว้เข้าใจหนี้ ที่เราให้ความสำคัญและดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อช่วยให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหากใครพลาดโอกาสในรุ่นนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวรุ่นที่ 4 ได้ในช่วงต้นปี 2567"

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit