บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ "DJSI" ปีที่ 6 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม 4 ปีซ้อน

12 Dec 2023

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ "DJSI" ต่อเนื่องปีที่ 6 และครองความเป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 4 ปีซ้อน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ "DJSI" ปีที่ 6 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม 4 ปีซ้อน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2023 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นบริษัทคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ นอกจากนี้ จากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวนั้นได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร และประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในแง่ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เป็นเลิศ สะท้อนถึงความก้าวหน้า ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs)

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส และประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า "ถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่น และเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท และระดับประเทศ ที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ "DJSI" ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ในฐานะองค์กรไทยที่มุ่งมั่นให้บริการคนไทย บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีความซาบซึ้งใจ และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก ในฐานะบริษัทขนส่งที่ยั่งยืนที่สุดในโลก"

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นพื้นฐานของการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยบูรณาการ การดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลกระทบเชิงบวกที่โดดเด่นที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในปี 2542 เป็นต้นมา คือการช่วยให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโลกร้อนไปแล้วกว่า 2.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการเดินรถไฟฟ้าจำนวน 4,000 ล้านเที่ยว ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 222 ล้านต้น

นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังเป็นบริษัทแรก และบริษัทเดียวของโลกด้านการขนส่งทางรางที่ได้การรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน และยังตั้งเป้าที่จะคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนึ่ง The Dow Jones Sustainability Indices เป็นดัชนีที่จัดทำโดย S&P Global ถือเป็นดัชนีระดับโลกที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 13,500 แห่งใน 61 อุตสาหกรรม ที่ถูกการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน