โรคทางช่องท้อง ผ่าตัดง่าย หายเร็ว ที่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง Advanced Laparoscopic Surgery โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน

12 Dec 2023

ปวดท้อง อย่าปล่อยไว้! โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน ขอเชิญชวนทุกคนมาให้ความสำคัญ และสังเกตุอาการปวดท้องที่มักเกิดได้กับคน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งอาการปวดท้องแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง อาจมีอันตรายแฝงมากับโรคในช่องท้องที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ตับ ไต ซึ่งอวัยวะเหล่านี้เป็นอวัยวะสำคัญที่หากเกิดความผิดปกติ จะทำให้ระบบทางเดินอาหาร หรือระบบการขับถ่ายมีปัญหา หากรู้ตัวว่ากำลังมีอาการต่างๆ เหล่านี้ หรือปวดท้องเกิน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมได้ทันเวลา อย่าละเลยโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดการลุกลาม หรืออาจกลายเป็นมะเร็งในช่องท้อง และโรคร้ายแรงอื่นๆตามมา อาทิ ปวดท้อง โรคกระเพาะอาหาร ไส้เลื่อน ไส้ติ่ง ลำไส้อุดตัน แผลในกระเพาะอาหาร นิ่วในถุงน้ำดี กรดไหลย้อน มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ และอื่นๆ อีกหลายโรค ที่อาจเกิดขึ้นได้กับอวัยวะภายในช่องท้อง

โรคทางช่องท้อง ผ่าตัดง่าย หายเร็ว ที่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง Advanced Laparoscopic Surgery โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน

โรคจากอาการปวดท้อง หรือโรคจากอวัยวะภายในช่องท้อง จึงต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างตรงจุด ทันท่วงที โดยแพทย์ชำนาญการที่มากประสบการณ์ด้านการทำหัตถการเฉพาะจุดซ้ำๆ เป็นเวลานานหลายปี จนเกิดความชำนาญ อาทิ การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีจากแพทย์ผู้ชำนาญการของโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน ที่สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และได้รับการยอมรับจากคนไข้ โดยทำการผ่าตัดแล้วไม่เสียเลือด ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว หรือเทคนิคการจัดการกับไส้เลื่อนด้วยตาข่าย ลดโอกาสเกิดการทะลุของลำไส้ แผลขนาดเล็ก เจ็บน้อย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย คือเป้าหมายอันดับแรกในการรักษา

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง Advanced Laparoscopic Surgery Center ของโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน มีทีมศัลยแพทย์ที่ชำนาญการในการรักษาเฉพาะด้าน รวมถึงความพร้อม และประสบการณ์ของสหสาขาที่ร่วมดูแล ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคนิคเฉพาะตัวในการรักษา ทั้งโรคปวดท้องปกติทั่วไปจนถึงโรคยากจากอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีความซับซ้อนในการรักษา อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ ไส้เลื่อน ไส้ติ่ง รวมถึงผ่าตัดกระเพาะอาหารลดความอ้วน ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง หรือศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง Minimally Invasive Surgery เป็นเทคโนโลยีทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงจากการใช้กล้องเจาะรูเล็กๆ ขนาด 1 - 2 ซม. ผ่านบริเวณผิวหนัง (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ต้องรักษา) จึงช่วยลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในโดยรอบ ไปจนถึงลดภาวะแทรกซ้อน และการฟื้นตัวหลังจากผ่าตัด

การผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง เป็นแนวทางรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีส่องกล้องแบบไม่ต้องเปิดแผลขนาดใหญ่ ซึ่งวิธีนี้ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาก ทั้งทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือของแพทย์ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เข้ามาช่วยให้การรักษาเป็นเรื่องง่ายขึ้น รวดเร็ว แม่นยำขึ้น ลดอาการบาดเจ็บ แผลขนาดเล็ก เสียเลือดน้อยลง ไม่ต้องพักฟื้นนาน และกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้น จึงทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลเมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัด

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง Advanced Laparoscopic Surgery Center ภายใต้การบริหารงานโดยศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พร้อมขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการรักษามากขึ้น ด้วยหัตถการผ่าตัดโรคทางช่องท้องต่างๆ ตั้งแต่การผ่าตัดโรคช่องท้องทั่วไป จนถึงผ่าตัดโรคยากที่มีข้อจำกัด จากอวัยวะที่ซับซ้อน เช่น ตับ ตับอ่อน ลำไส้ ไต โดยจำเป็นต้องมีทีมศัลยแพทย์ที่มากประสบการณ์ และเทคนิคการรักษาขั้นสูงของศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่ากล้องที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประเมินความเหมาะสมจากสภาวะของผู้เข้ารับการผ่าตัดเฉพาะราย รวมถึงทีมพยาบาล ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ร่วมกับสหสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน โทร.1772 กด 2 กด 3

โรคทางช่องท้อง ผ่าตัดง่าย หายเร็ว ที่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง Advanced Laparoscopic Surgery โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน