บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิดโผ 4 กองทุนหุ้นสุดปัง รับโอกาสเฮงปีมังกร ฉลองตรุษจีน ฟรีค่าธรรมเนียม(*) เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK ระหว่างวันที่ 1- 29 ก.พ. 67

01 Feb 2024

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่าเศรษฐกิจหลายประเทศขยายตัว อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ส่งผลบวกต่อทิศทางการเติบโตด้านกำไรของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหุ้น โดย SCBAM มอง 4 กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเด่น มีปัจจัยหนุนให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง น่าทยอยลงทุนสะสมในช่วงสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังชะลอตัว ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป แบ่งเป็น 2 ธีมการลงทุนคือ "หุ้นดาวเด่นเห่งเอเชีย" และ "หุ้นเล็กแต่แจ๋วกำลังมา" พร้อมจัดแคมเปญเฮงรับปีมังกร กับ 4 กองทุนหุ้นสุดปัง ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้าให้กับผู้สนใจที่ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ระหว่างวันที่ 1 -29 กุมภาพันธ์ 2567

บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิดโผ 4 กองทุนหุ้นสุดปัง รับโอกาสเฮงปีมังกร ฉลองตรุษจีน ฟรีค่าธรรมเนียม(*) เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK ระหว่างวันที่ 1- 29 ก.พ. 67

สำหรับธีมลงทุนแรกคือ "หุ้นดาวเด่นเห่งเอเชีย" ประกอบด้วย ตลาดหุ้นอินเดีย ที่เศรษฐกิจมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคในประเทศ หลังมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้กำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโต ประกอบกับภาครัฐมีแผนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคช่วงก่อนการเลือกตั้ง ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจอินเดียมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกองทุนแนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBINDEQ(A) ที่เน้นลงทุนแบบเชิงรุกในหุ้นบริษัทอินเดียคุณภาพและมีศักยภาพดี จำนวน 50 - 60 ตัว ผ่านกองทุนหลัก UTI India Dynamic Equity Fund ถัดมาคือ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ที่ทิศทางเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง ทำให้เศรษฐกิจมีโอกาสขยายตัวได้จากการบริโภคในประเทศ ภาคการลงทุน และการส่งออก โดยคาดว่าจะส่งผลบวกต่อ EPS Growth ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 ได้ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อ พร้อมกองทุนแนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBJAPAN(A) ที่เน้นลงทุนเชิงรุกในหุ้นญี่ปุ่นที่อยู่ในช่วง Regrowth Stage สอดคล้องกับเทรนด์การทำธุรกิจสมัยใหม่ ผ่านกองทุนหลัก Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio (กองทุนหลักได้รับ 4 ดาว มอร์นิ่งสตาร์ ประเภท EAA Fund Japan Large-Cap Equity, ณ 31 ธ.ค. 2566)

สำหรับธีมลงทุนที่สองคือ "หุ้นเล็กแต่แจ๋วกำลังมา" กับ 2 ตลาดหุ้นของประเทศเศรษฐกิจหลักคือ สหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและอยู่ในช่วงการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แม้จะยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามถึงทิศทางตลาดทุนในระยะถัดไป อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมา พบว่าหุ้นขนาดเล็กจะมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในสภาวะตลาดผันผวน และอาจมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นสำหรับการลงทุนระยะยาว สำหรับ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง แต่ตลาดยังมีความกังวลต่อปัจจัยด้านเงินเฟ้อและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ยังต้องติดตามต่อเนื่อง กองทุนแนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป หรือ SCBUSSM ที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดกลางถึงเล็ก คัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว ผ่านกองทุนหลัก Granahan US Focused Growth UCITS และ ตลาดหุ้นยุโรป ที่ ECB ประกาศมติคงอัตราดอกเบี้ยจากการประชุมล่าสุด พร้อมส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยช่วงกลางปี 2567 อีกทั้งมีแรงหนุนจากผลประกอบการไตรมาส 4/66 และ Sentiment เชิงบวกจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีน พร้อมกองทุนแนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป หรือ SCBEUSM ที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับโลกในยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักร และตลาดเกิดใหม่ในยุโรป ผ่านกองทุนหลัก Aberdeen European Smaller Companies Fund

(*) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) ต้องเป็นรายการซื้อที่สำเร็จก่อนเวลารับคำสั่งตามที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการกำหนดไว้

บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิดโผ 4 กองทุนหุ้นสุดปัง รับโอกาสเฮงปีมังกร ฉลองตรุษจีน ฟรีค่าธรรมเนียม(*) เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK ระหว่างวันที่ 1- 29 ก.พ. 67