กทม.เตรียมปรับภูมิทัศน์-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ

07 Feb 2024

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณป้อมมหากาฬว่า สสล.ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ได้ปรับปรุงพื้นที่โดยปลูกเพิ่มต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งตามสัญญาจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.67 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ โดยจะปลูกไม้ดอกสีสันสวยงามหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมโบราณสถานป้อมมหากาฬ พร้อมกับการชื่นชมกับดอกไม้นานาชนิด

กทม.เตรียมปรับภูมิทัศน์-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ

นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.กล่าวว่า สวท.ร่วมกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) สำนักการระบายน้ำ (สนน.) และสำนักงานเขตพระนคร ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมตลอดแนวคลองรอบกรุง (คลองบางลำพู) และบริเวณจุดตัดคลองมหานาค ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะป้อมมหากาฬในปัจจุบัน ซึ่งอนาคตพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬและสวนสาธารณะสามารถเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญเช่นเดียวกับย่านสำราญราษฎร์ ย่านประตูผี ย่านวัดราชนัดดา-วัดเทพธิดาราม ย่านชุมชนสมมตอมรพันธุ์

โดยมีเป้าหมายให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ พื้นที่นันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนต่อไป ส่วนกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการฉายภาพท้องทะเลและตัวการ์ตูนต่าง ๆ ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week ๒๐๒๔) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ซึ่งการจัดแสดงดังกล่าว เป็นผลงานของศิลปินชาวอินโดนีเซียที่ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยนำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตริมทะเลของชาวอินโดนีเซียให้ชาวไทยได้ทราบ ทั้งนี้ มีผลงานจากศิลปินอีกหลายกลุ่มที่นำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันไป โดยมีอาจารย์ ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ เป็นผู้ประสานงานหลัก ผ่านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

กทม.เตรียมปรับภูมิทัศน์-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ