วว. / กฟผ. เชิญร่วมกิจกรรม "รักโลก รักษ์พลังงาน"

07 Feb 2024

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จัดกิจกรรมเทศกาลเห่งความรัก Power  of  Love "รักโลก รักษ์พลังงาน" เพื่อช่วยลดคาร์บอน ปลดปล่อยออกซิเจน และลดมลพิษในอากาศ ผ่านกิจกรรม DIY ฟรี! ปลูกพันธุ์ไม้ใส่กระถาง เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้ใจ ในเดือนแห่งความรัก ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   Facebook แฟนเพจ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง หรือที่ โทร. 044 984  007

วว. / กฟผ. เชิญร่วมกิจกรรม "รักโลก รักษ์พลังงาน"