ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Chinese New Year

06 Feb 2024

ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Chinese New Year

ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Chinese New Year

ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 พบกับกิจกรรม เชิดสิงโต เพื่อเสริมสิริมงคงในวันตรุษจีน พร้อมทั้งการแสดงรำพัด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พบกันตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ ชั้น 1 โซน A (หน้า ประตู 3) ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง