ประชุมใหญ่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

09 Feb 2024

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อเตรียมคัดเลือกบุคคลดีเด่นสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 36 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ  โดยมี อารยา อรุณานนทชัย ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข  คุณหญิงตรึงใจ อัฐรัตน์ สุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.พรชัย มงคลวนิช ยรรยง คุโรวาท และศรีภพ สารสาส ร่วมประชุมด้วย

ประชุมใหญ่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี