เปิดรับสมัครแล้ว! 'EDC Trainer Season 3' โอกาสลุย Workshop เตรียมก้าวสู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ (หมดเขต 31 มี.ค. 67)

09 Feb 2024

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับการทำงานมากว่า 13 ปี ในฐานะหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ขยายโอกาสไปยังคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดสำคัญคือ การส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล เพื่อร่วมผลักดันให้คนในสังคมมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี

เปิดรับสมัครแล้ว! 'EDC Trainer Season 3' โอกาสลุย Workshop เตรียมก้าวสู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ (หมดเขต 31 มี.ค. 67)

จึงได้จัดทำโปรแกรม ETDA Digital Citizen หรือ EDC เสริมทักษะและความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันภายใต้บริบทของคนไทย พัฒนาจากหลักสูตร EDC ที่อิงมาตรฐานสากล เพื่อเป็นคู่มือในการเดินหน้าพัฒนาคนไทย ให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 5 โมดูลสำคัญพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องรู้ และจัดทำให้เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ e-Learning ที่เหมาะกับเยาวชนและคนทุกเพศทุกวัย

EDC Trainer นับเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นเทรนเนอร์ภายใต้หลักสูตร EDC สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งต่อความรู้อย่างมีหลักการและน่าเชื่อถือ โดยผนวกกับสื่อของ ETDA ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ETDA ยังดำเนินงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหวังให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเป็น Lifelong Learning Skills ได้ ช่วยให้เติบโตไปกับเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและรู้เท่าทันไปด้วยกัน

จากความสำเร็จในการอบรม EDC Trainer ทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา ปีนี้ ETDA ร่วมกับ Dek-D และสถาบันการศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมแล้วกับการเปิดรับสมัคร EDC Trainer Season 3 ที่ในปีนี้พิเศษกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมา จัดรอบอบรมทั้งหมด 4 รอบ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 รอบ พื้นที่ขอนแก่น และพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคัดวิทยากรและเนื้อหามาอย่างเข้มข้น พร้อมแชร์ประสบการณ์จากทุกรุ่นที่ผ่านมา พร้อมทีมลงพื้นที่จริงจาก ETDA และเมื่ออบรมจบยังได้รับประกาศนียบัตรและโอกาสร่วมกิจกรรมกับ ETDA ตลอดทั้งปี

หากได้รับคัดเลือกเป็น EDC Trainer จะได้เรียนรู้ และทำภารกิจอะไรบ้าง

  • อุ่นเครื่องภาคทฤษฎีกับทักษะดิจิทัล Digital Life Skills ตามหลักสูตร EDC และสามารถเข้าร่วมได้ครบตามวัน เวลาที่กำหนด
  • เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ได้ทุกช่องทาง
  • ออกแบบแผนการสอนในแบบฉบับของตัวเอง Functional Technical พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปอบรมกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

โครงการ ETDA Digital Citizen Trainer

เปิดรับสมัครแล้ว! 'EDC Trainer Season 3' โอกาสลุย Workshop เตรียมก้าวสู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ (หมดเขต 31 มี.ค. 67)