สยามเซ็นเตอร์ ปล่อยพลังนักออกแบบรุ่นใหม่ ในงาน Bangkok Design Week 2024

29 Jan 2024

สยามเซ็นเตอร์ ปล่อยพลังนักออกแบบรุ่นใหม่ ในงาน Bangkok Design Week 2024

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ร่วมกับ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้ประกอบการ บริษัท คลาสสิคอาร์ต คอเล็คชั่น จำกัด ร่วมจัดแสดงผลงานประติมากรรมพร้อมผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ในงาน "Bangkok Design Week" ในส่วนที่จัดขึ้น ณ สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2024

สยามเซ็นเตอร์ สนับสนุนและเปิดพื้นที่ให้กับไอเดียสร้างสรรค์ที่หลากหลายมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยร่วมมือกับศิลปินนักออกแบบทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2567 นี้ สยามเซ็นเตอร์ เปิดพื่นที่รับพลังสร้างสรรค์ภายใต้งาน "Bangkok Design Week" โครงการระดับประเทศที่มุ่งเน้นการสนับสนุนศิลปินหลากหลายสาขาให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาครัฐ โดยกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในฐานะ THE VISIONARY ICON ผู้นำในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและโครงการที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้เข้าร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ออกแบบ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คน เมือง และประเทศไทย

สำหรับสยามเซ็นเตอร์ ได้เข้าร่วมกับโปรเจค Next Artist 2024 - "เน็กซ์ อาร์ติสต์ 2024" โครงการพัฒนางานออกแบบประติมากรรมโดยนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ เพื่อการต่อยอดสู่ตลาดโลก ประจำปี 2024 ด้วยความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท คลาสสิคอาร์ต คอเล็คชั่น จำกัด ก่อให้เกิดโครงการออกแบบงานประติมากรรม เพื่อสนับสนุนนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา และต่อยอดผลงานการออกแบบสู่ตลาดโลก ภายใต้แนวคิด THAI-MAGINATION ที่บอกเล่าเรื่องราวในจินตนาการซึ่งได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวและประสบการณ์ของนักออกแบบเอง ต่อยอดพัฒนาสู่การออกแบบงานประติมากรรมร่วมสมัยที่สอดคล้องกับแนวทางการทำตลาดกลุ่มสินค้า ประเภทงานประติมากรรมหล่อทองเหลือง เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา และให้มีพื้นที่ในการต่อยอดแนวคิดที่สะท้อนตัวตนของตนเอง ผนวกกับแนวทางและรูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมไทยในแบบร่วมสมัย อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ซึ่งจะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่จะสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดสากลได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอตัวตนผ่านการออกแบบดังกล่าวรวมถึงการเลือกใช้สื่อหลากหลายประเภทในการบอกเล่าเรื่องราวของแรงบันดาลใจของตนไม่จำกัดทั้งวิธีการและไม่จำกัดวัสดุในการผลิตต้นแบบที่สามารถตอบสนองแนวคิดของตนเองแต่จะต้องอยู่ภายใต้ความเป็นไปได้ ในการนำต้นแบบนั้น เข้าสู่กระบวนการผลิตจริง ที่ทำขึ้นด้วยกระบวนการหล่อ โดยใช้วัสดุทองเหลืองเป็นหลัก ตามเงื่อนไขการทำงานของผู้ประกอบการ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้จัดแสดงที่สยามเซ็นเตอร์ และผลงานที่ชนะเลิศตามเกณฑ์ของผู้จัด จะได้นำไปจัดแสดงที่ งาน LIFESTYLE WEEK TOKYO (DESIGN TOKYO)

ทั้งนี้ ผลงานจำนวน 15 ชิ้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมผู้ประกอบการ จะมีสิทธิได้รับรางวัลจากโครงการ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้

  1. Highest Score ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมอาจารย์ภาควิชาศิลปกรรม ที่ตอบโจทย์การออกแบบ "Thai-Magination" สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจแสดงตัวตน ความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบที่กำหนด
  2. Manufacturer Choice ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ประกอบการซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการทำตลาด มีความเป็นไปได้สูงสุดในการผลิต และตรงตามแนวคิด "Thai-Magination"
  3. Popular Vote (โหวตโดยผู้เยี่ยมชมในงาน Bangkok Design Week)

โดยรางวัลของผู้ชนะทั้ง 3 ประเภท คือ ได้ร่วมผลิตผลงานจริงพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ภายใต้การดูแลของแบรนด์ Classic Art Collection , จัดแสดงภายในงาน LIFESTYLE WEEK TOKYO (DESIGN TOKYO) ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ Tokyo Big Sight และจัดแสดงผลงานบริเวณ Idea Avenue 2 และ 3 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2024

นอกจากนี้ ABSOLUTE SIAM STORE รวบรวมผลงานการออกแบบของ Thai Designer และ Young Talent Thai Designers ที่สะท้อนภาพลักษณ์ "THAI POP CULTURE" ผ่านงานออกแบบ ที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว และชาวไทย ผ่านสินค้า Fashion และ Lifestyle ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกัน ABSOLUTE SIAM STORE ถือว่าเป็นทั้ง Platform และ Show Case ให้กับเหล่านักออกแบบได้มีโอกาศนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และ ช่วยต่อยอดให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์ อย่างไม่รู้จบอีกด้วย

"MEET THE DESIGNERS" ABSOLUTE SIAM STORE ชวนมาทำความรู้จักกับนักออกแบบตัวเต็งของประเทศไทย และ นักออกแบบหน้าใหม่ จำนวน 10 Brands ไม่ว่าจะเป็น SCULPTURE STUDIO โดย เอก ทองประเสริฐ, LIFE SHOP โดย วิชชุกร โชคดีทวีอนันต์, BANGKOK TALES โดย อัฐภิญญา วรสินศิริ, SADHU โดย สุกันยา อมรประภาธีกุล, ขจี ว่องพานิช, และ จิราวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย, ARAINA โดย กำธร บุญศรัณยู, NERAMIT โดย ชยาภรณ์ มนัสเพียรเลิศ, KH EDITIONS โดยนภัต ตันสุวรรณ, และปาณิสรา มณีรัตน์, DAROON โดย ปิยะพร อังอุบลกุล, ANURUQ โดย อนุรักษ์ ใจดี, และ LOST DREAM โดย ณุภากรณ์ รุ่งเรืองแจ่ม ที่ Absolute Siam Store และช่องทาง Online ของ Absolute Siam Store สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ แบรนด์สินค้าชั้นนำภายในสยามเซ็นเตอร์ ยังร่วมนำคอลเลคชั่นพิเศษที่โดดเด่นทางด้านดีไซน์ อาทิ Saucony ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ นำเสนอ TOMBOGO(TM) X SAUCONY 'Butterfly' การพลิกโฉมรองเท้าของแบรนด์ Saucony ด้วยการผสมผสานความช่ำชองในการทำรองเท้าเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ด้านฟังค์ชั่นการใช้งานและแฟชั่นในร่วมกับ TOMBOGO(TM) แบรนด์สตรีทแวร์มาแรง ออกแบบเป็นรองเท้าแนวสตรีทที่แยกส่วนกันระหว่างชั้นรองเท้าด้านใน และชั้นนอกสไตล์ 'clog', Under Armour ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ การร่วมมือกันระหว่าง Curry brand ของ Under Armour และ Bruce Lee Family Companies เปิดตัวคอลเลกชันแห่งเกียรติยศเพื่อเฉลิมฉลองช่วงชีวิตและตำนานของนักสู้สะท้านโลกอย่าง บรูซ ลี คอลเลกชันใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก บรูซ ลี จะมาในโมเดลรองเท้าบาสเกตบอลจาก Curry Brand ที่แฟน ๆ ชื่นชอบ เลือกใช้สีจากธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ เป็นธีมหลัก ประกอบด้วยรุ่น Curry 11, Curry 1 FloTro และ Curry SlipSpeed รุ่นใหม่, CONVERSE และ FENG CHEN WANG เปิดตัวรองเท้า CHUCK 70 2-IN-1 อีกครั้งกับรุ่น Ox Cut รองเท้าทรงข้อสั้นเป็นครั้งแรก ซึ่งกว่าห้าปีที่แล้ว Feng Chen Wang ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเป็นอย่างมากในด้านวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ นำเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับรองเท้าผ้าใบ : Chuck 70 ที่ดีไซน์แบบ Deconstructed แยกส่วน และผสมผสานขึ้นใหม่ พร้อมด้วยรายละเอียดการลงสีด้วยมือ ปรากฎในช่วงของโชว์งาน New York Fashion Week SS19 รองเท้ารุ่นล่าสุดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงคำว่า 'สอง' : รองเท้าแคนวาสซ้อนทับคู่ ขอบยางรองเท้าสองชั้น และพื้นรองเท้าชั้นนอกดัดแปลง ทำแป็นสี่ส่วน แสดงให้เห็นไอเดียแนวคิดของ Wang ในขณะเดียวกันก็มอบ "ความลงตัว" ให้กับผู้สวมใส่ แม้จะถูกพัฒนาดีไซน์เป็นแนวโครงสร้างก็ตาม ซึ่งรุ่น 2-in-1 นี้จะปรากฏบนรันเวย์ในช่วง Paris Fashion Week ในเดือนนี้อีกด้วย Converse x Feng Chen Wang Chuck 70 2-in-1 สองสี จะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024 รวมถึงในไทยที่ร้านคอนเวิร์ส สาขา Siam Center และ Dickies ss24 collection work inspired: Natural Outdoor แรงบันดาลใจจากฟังก์ชั่นที่ทนทาน สู่เสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ในทุกๆ วัน นำเสนอชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายพร้อมกันกับฟังก์ชั่น ดีไซน์จากสีสันของธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เทคนิคผ้าฟอกไปจนถึงลายทางที่ทันสมัยและความสวยงามของกราฟิกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพืชพรรณ ร่วมด้วยแบรนด์ชั้นนำภายในศูนย์อีกมากมาย

มาร่วมสัมผัสพลังสร้างสรรค์อันเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ ในงาน Bangkok Design Week 2024 ที่จัดขึ้น ณ สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2024 รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook SiamCenter

สยามเซ็นเตอร์ ปล่อยพลังนักออกแบบรุ่นใหม่ ในงาน Bangkok Design Week 2024